Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 872001
Katalogové èíslo 95994
Název dokumentu Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
Anglický název Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-4: Classification of environmental conditions; Stationary use at non-weatherprotected locations
Datum vydání 01.09.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.01 - Telekomunikační systémy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 The purpose of the present document is to define a class of environmental conditions and their severities to which equipment may be exposed. Only severe conditions, which may be harmful to the equipment, are included. The severities specified are those which will have a low probability of being exceeded; generally less than 1 %. The present document applies to equipment mounted for stationary use including periods of erection work, down time, maintenance and repair at non-weatherprotected locations defined in clause 5.