Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60079-14 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 95900
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
Anglický název Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Datum vydání 01.09.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60079-142014
IEC 60079-142013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500493ČSN EN 60079-14 ed. 4 2014Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82957ČSN EN 60079-14 ed. 3 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60079-14 ed. 4 Tato část IEC 60079 obsahuje specifické požadavky pro navrhování, výběr, zřizování a výchozí revize elektrických instalací v nebezpečných prostorech nebo prostorech souvisejících s výbušnými atmosférami. Pokud zařízení musí být vyhovující pro další podmínky okolí, například ochranu proti vnikání vody a odolnost proti korozi, mohou být nutné dodatečné metody ochrany. Požadavky této normy platí pouze pro použití elektrických zařízení v normálních atmosférických podmínkách, jak jsou definovány v IEC 60079-0. Pro jiné podmínky mohou být nutná dodatečná opatření a zařízení má být certifikováno pro tyto jiné podmínky. Například, většina hořlavých materiálů a mnoho materiálů, které jsou normálně považovány za nehořlavé, mohou prudce hořet v podmínkách s obohaceným kyslíkem.