Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1838
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360453
Katalogové èíslo 95887
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
Anglický název Lighting applications - Emergency lighting
Datum vydání 01.07.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 18382013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94729ČSN EN 1838 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1838 Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.