Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 35
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 724846
Katalogové èíslo 95883
Název dokumentu Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry
Anglický název Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply - Connecting dimensions
Datum vydání 01.09.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 352014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57070ČSN EN 36 1999
60037ČSN EN 35 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 35 Tato norma specifikuje připojovací rozměry stojících a závěsných (nástěnných) bidetů (dále jen bidetů) podle EN 14528, bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě.