Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 6101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746101
Katalogové èíslo 95864
Název dokumentu Dřevěná okna - Základní ustanovení
Anglický název Timber windows - Basic regulations
Datum vydání 01.09.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31216ČSN 74 6101 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 74 6101 Tato norma uvádí základní ustanovení pro dřevěná okna a balkónové dveře s ohledem na třídění, označování, tvary a rozměry, používané součásti, vzhled, povrchovou úpravu, provedení, jakož i nakládání s hotovými výrobky. Také uvádí technické požadavky s ohledem na zkoušení a ověřování stálosti vlastností podle ČSN EN 14351-1+A1.