Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 2300 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342300
Katalogové èíslo 95810
Název dokumentu Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
Anglický název Regulations for internal distribution networks of communication lines
Datum vydání 01.09.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2626ČSN 34 2300 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 2300 ed. 2 Norma novelizuje požadavky na vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací v souvislosti s vývojem těchto komunikačních prostředků a s ohledem na další nové požadavky norem pro navrhování a provádění zařízení informační techniky, souboru ČSN 33 2000 a legislativní předpisy. Platí pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací, jako jsou vedení pro hlasovou službu (telefonní), pro přenos dat (internet), místní, závodní a evakuační rozhlas, elektrické požární signalizaci, zabezpečovací, signalizační (akustická, světelná volací zařízení), vedení MaR a zařízení dorozumívací, elektrických hodin včetně časové signalizace, dálkového měření a ovládání jako např. vedení pro dispečerská zařízení (která mohou být klasifikována jako telefonní, rozhlasová nebo pro dálkové měření a ovládání).