Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 834
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258521
Katalogové èíslo 95801
Název dokumentu Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií
Anglický název Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 8342013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94291ČSN EN 834 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 834 Tento dokument se zabývá indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění napájenými elektrickou energií, které slouží pro zjišťování spotřební hodnoty otopných ploch pro vytápění místností. Stanovuje minimální požadavky na konstrukci, materiály, výrobu, instalaci, funkci a vyhodnocení zobrazených údajů, které jsou výsledkem těchto měřicích zařízení. Tento dokument popisuje zkušební postupy, jimiž se kontroluje splnění stanovených požadavků a určuje směrnice pro způsob a rozsah jejich provádění.