Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14315-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727247
Katalogové èíslo 95800
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Anglický název Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14315-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93467ČSN EN 14315-1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14315-1 Tato harmonizovaná evropská norma specifikuje požadavky na výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a tvrdé polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ, které se používají na stěny, stropy, střechy, zavěšené podhledy a podlahy. Norma uvádí charakteristiky výrobku a zahrnuje postupy zkoušení, značení a označování štítkem a pravidla pro hodnocení shody.