Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14319-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727241
Katalogové èíslo 95790
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Anglický název Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14319-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93463ČSN EN 14319-1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14319-1 Tato harmonizovaná evropská norma specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ, např. pro průmyslové zásobníky, trubky a potrubí pro dodávku paliv, olejů a jiných tekutin, teplé a studené vody, vzduchu a jiných plynů, v rozsahu provozní teploty ±200 °C. Norma uvádí charakteristiky výrobku a zahrnuje postupy zkoušení, značení a označování štítkem a pravidla pro hodnocení shody.