Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15011+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270210
Katalogové èíslo 95775
Název dokumentu Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby
Anglický název Cranes - Bridge and gantry cranes
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15011+A12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88601ČSN EN 15011 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512068ČSN EN 15011 2021
Anotace

ČSN EN 15011+A1 Tato evropská norma platí pro mostové a portálové jeřáby pojíždějící na kolech po kolejnicích, jeřábových drahách nebo po ploše jízdní dráhy a pro portálové jeřáby bez kol namontované v pevné poloze.". Tato evropská norma stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se mostových a portálových jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma nezahrnuje požadavky pro zdvihání osob. V této evropské normě nejsou zahrnuta zvláštní nebezpečí od výbušného prostředí, ionizačního záření a od provozu v elektromagnetickém poli mimo rozsah stanovený v EN 61000-6-2. Tato evropská norma platí pro mostové a portálové jeřáby, které byly vyrobeny po datu vydání normy jako EN.