Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13120+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746033
Katalogové èíslo 95724
Název dokumentu Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky
Anglický název Internal blinds - Performance requirements including safety
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13120+A12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84376ČSN EN 13120 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13120+A1 Funkční vlastnosti uvedené v této normě, které objasňují vhodnost pro použití, jsou požadovány pro vnitřní clony uvedené v předmětu normy (skutečné funkční vlastnosti). Další funkční vlastnosti jsou požadovány jen jako dodatek (specifické funkční vlastnosti) pro zvláštní výrobky, a které jsou popsány v jiných normách. Některé důležité specifické funkční vlastnosti jsou vztaženy na tepelnou a zrakovou pohodu, jak je tato popsána v EN 14501. Tyto normy stanovují klasifikaci a zkušební metody pro následující vlastnosti: - pro tepelnou pohodu: - solární faktor; - činitel sekundárního přestupu tepla; - činitel prostupu přímého slunečního záření; - pro zrakovou pohodu: - ochrana před oslněním; - noční soukromí; - zrakový kontakt s okolím; - neprůsvitnost; - využití denního světla; - podání barev.