Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62444
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370540
Katalogové èíslo 95701
Název dokumentu Kabelové průchodky pro elektrické instalace
Anglický název Cable glands for electrical installations
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 624442013
IEC 624442010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65105ČSN EN 50262 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62444 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro konstrukci a vlastnosti kabelových průchodek. Platí pro úplné kabelové průchodky dodávané výrobcem nebo dodavatelem odpovědným za umístění výrobku na trhu. Nezahrnuje kabelové průchodky pro kabely s minerální izolací. Tato norma platí pro kabelové průchodky s metrickými vstupními závity.