Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62676-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334592
Katalogové èíslo 95677
Název dokumentu Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně
Anglický název Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System requirements - General
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62676-1-12014
IEC 62676-1-12013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96280ČSN EN 62676-1-1 2014Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62676-1-1 Tato norma předepisuje minimální požadavky a poskytuje doporučení pro dohledové videosystémy (VSS), doposud zvané CCTV, používané pro bezpečnostní aplikace. Tato norma specifikuje minimální výkonnostní a funkční požadavky, které mají být sjednané mezi zákazníkem a dodavatelem v rámci provozních požadavků pro zajištění bezpečnostních služeb, ale neobsahuje požadavky pro návrh, plánování, montáž, testování, provozování nebo údržbu. Tato norma se nezabývá instalací vzdáleně monitorovaných detektorů, aktivujících VSS.