Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 7411
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347411
Katalogové èíslo 95651
Název dokumentu Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení
Anglický název Electric cables of rated voltage 450/750 V with PVC thermoplastic insulation and sheath for fixed installation
Datum vydání 01.09.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 7411 Tato norma stanovuje požadavky pro kabely s měděnými jádry s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 450/750 V. Norma zahrnuje kabely kruhového průřezu i ploché kabely.