Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61672-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368813
Katalogové èíslo 95627
Název dokumentu Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky
Anglický název Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specification
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.50 - Elektroakustika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61672-12013
IEC 61672-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68911ČSN EN 61672-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61672-1 ed. 2 Tato část IEC 61672 uvádí elektroakustické provozní požadavky na tři druhy přístrojů k měření zvuku: - časově vážící zvukoměr, který měří hladiny exponenciálně časově váženého a kmitočtově váženého akustického tlaku; - integrující-průměrující zvukoměr, který měří ekvivalentní hladiny kmitočtově váženého akustického tlaku; - integrující zvukoměr, který měří hladiny kmitočtově vážené zvukové expozice. Zvukoměry vyhovující požadavkům této normy mají stanovenou kmitočtovou charakteristiku pro zvuk dopadající na mikrofon v jednom hlavním směru ve volném zvukovém poli nebo postupně v náhodných směrech. Zvukoměry specifikované v této normě jsou určeny obecně k měření zvuků v rozsahu slyšení člověka. V této normě jsou specifikovány dvě provozní kategorie, třída 1 a třída 2. Technické požadavky na zvukoměry třídy 1 a třídy 2 mají obecně stejné jmenovité hodnoty a liší se hlavně v přejímacích mezích a rozsahu provozní teploty. Přejímací meze pro třídu 2 jsou širší nebo shodné s přejímacími mezemi pro třídu 1. Zvukoměry mohou být navrženy pro použití za přítomnosti obsluhy nebo k automatickým a trvalým měřením hladin kmitočtově váženého akustického tlaku bez přítomnosti obsluhy. Technické požadavky uvedené v této normě pro odezvu na zvukové vlny platí ve zvukovém poli bez přítomnosti obsluhy.