Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 95532
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10216-12013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96436ČSN EN 10216-1 2014Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67221ČSN EN 10216-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10216-1 Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě jakosti TR1 a TR2 bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených z nelegovaných jakostních ocelí se stanovenými vlastnostmi při pokojové teplotě.