Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 01 6910
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 016910
Katalogové èíslo 95530
Název dokumentu Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
Anglický název Guidelines for text writing and layout of word processed documents
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.140.30 - Dokumenty v administrativě, obchodu a průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78349ČSN 01 6910 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 01 6910 Tato norma stanovuje obecná pravidla pro úpravu textů, které jsou zpracovávány pomocí textových procesorů, a zásady formálního uspořádání administrativních dokumentů, zvláště obchodní a úřední korespondence. Tato norma se uplatňuje pouze na texty nebo části textů psané v českém jazyce.