Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14908-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738525
Katalogové èíslo 95526
Název dokumentu Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP
Anglický název Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 4: IP Communication
Datum vydání 01.09.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14908-42014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77765ČSN EN 14908-4 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14908-4 This European Standard specifies the transporting of the Control Network Protocol (CNP) packets for commercial Building Automation, Controls and Building Management over Internet Protocol (IP) networks using a tunnelling mechanism wherein the CNP packets are encapsulated within IP packets. It applies to both CNP nodes and CNP routers. The purpose of this European Standard is to ensure interoperability between various CNP devices that wish to use IP networks to communicate using the CNP protocol. The main body of this European Standard is independent of the CNP protocol being transported over the IP network. The reader is directed to Annex A and Annex B for the normative and informative, respectively, aspects of this specification that are specific to EN 14908-1. Figure 1 shows a possible configuration of such CNP devices and networks connected to an IP network.