Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 95516
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti 01.08.2020
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10216-22013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96454ČSN EN 10216-2 2014Opr.101.08.2020
500469ČSN EN 10216-2 2014Opr.201.08.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80530ČSN EN 10216-2+A2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509967ČSN EN 10216-2+A1 2020
Anotace

ČSN EN 10216-2 Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek kruhového průřezu vyrobených z legovaných a nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi za zvýšených teplot. Tato část normy EN 10216 může být také uplatněna pro trubky, které nemají kruhový průřez, přičemž na nezbytných změnách je třeba se dohodnout v době objednávky.