Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 95513
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti 01.12.2021
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10216-52013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512365ČSN EN 10216-5 2014Opr.101.12.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72053ČSN EN 10216-5 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512952ČSN EN 10216-5 2021
Anotace

ČSN EN 10216-5 Norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených z austenitických (včetně žáropevných) a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí, které jsou používány pro tlakové a korozivzdorné účely při pokojové teplotě, při nízkých teplotách a zvýšených teplotách.