Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15091
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 137108
Katalogové èíslo 95476
Název dokumentu Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury
Anglický název Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware
Datum vydání 01.06.2014
Datum ukonèení platnosti 01.08.2024
Datum úèinnosti 01.07.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 150912013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78616ČSN EN 15091 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
519441ČSN EN 15091 2024
Anotace

ČSN EN 15091 Tato norma stanovuje požadavky na značení, identifikaci, těsnost, elektrickou a provozní bezpečnost, mechanickou odolnost zdravotnětechnických armatur s elektronicky ovládaným otvíráním a uzavíráním. Armatury musí být ovládány způsobem stanoveným výrobcem, tj. uvedeným v pokynech výrobce. Při zkoušení musí být ověřeny všechny funkce, uvedené v podkladech výrobce armatur. Všechny zkoušky musí být nejméně jednou opakovány. Požadavky této normy jsou úspěšně splněny pouze v případě, jestliže byly všechny funkce zařízení úspěšně ověřeny.