Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-903
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 95443
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 903: Risk assessment
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-9032013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504674ČSN IEC 60050-903 2015A1
504675ČSN IEC 60050-903 2015A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60050-903 IEV (soubor IEC 60050) je univerzální vícejazyčný slovník zahrnující oblast elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací (dostupný na www.electropedia.org). Obsahuje přibližně 20 000 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena do přibližně 80 částí, přičemž každá část odpovídá určité oblasti. Tato část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oboru posuzování rizika. Má status horizontální normy v souladu s Pokynem IEC 108 Směrnice pro zajištění souvislosti publikací IEC - Aplikace horizontálních norem. Tato terminologie je shodná s terminologií vypracovanou v ostatních specializovaných částech IEV.