Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 95356
Název dokumentu National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Anglický název National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Datum vydání 01.06.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89931ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace