Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14119
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833315
Katalogové èíslo 95329
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu
Anglický název Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 141192013
ISO 141192013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97994ČSN EN ISO 14119 2014Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82524ČSN EN 1088+A2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14119 Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro konstrukci a výběr - nezávisle na povaze zdroje energie - blokovacích zařízení spojených s ochrannými kryty. Tato mezinárodní norma se zabývá částmi ochranných krytů, které ovládají blokovací zařízení. POZNÁMKA ISO 14120 specifikuje obecné požadavky na konstrukci a výrobu ochranných krytů přednostně z hlediska ochrany osob před mechanickými nebezpečími. Zpracováním signálu od blokovacího zařízení pro zastavení a imobilizaci stroje se zabývá ISO 13849-1 nebo IEC 62061. Tato mezinárodní norma nezahrnuje nutně všechny specifické požadavky na systémy chyceného klíče. Tato mezinárodní norma uvádí požadavky pro minimalizaci možnosti ochromení blokovacích zařízení rozumně předvídatelným způsobem.