Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0360 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330360
Katalogové èíslo 95320
Název dokumentu Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
Anglický název Protective conductor terminals for electric items
Datum vydání 01.06.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23340ČSN 33 0360 1989
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0360 ed. 2 Tato norma stanoví technické požadavky pro místa připojení ochranných vodičů (dále jen místa připojení) k elektrickým předmětům, popř. k jejich neživým částem, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím připojením ochranného vodiče.