Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60076-14
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 95288
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály
Anglický název Power transformers - Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials
Datum vydání 01.06.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60076-142013
IEC 60076-142013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60076-14 Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah materiálů s rozdílnými stupni tepelné kvalifikace. Izolační a chladicí kapaliny jsou také značně rozdílné, od minerálních olejů k mnoha kapalinám, které rovněž budou mít velký rozsah tepelné způsobilosti. Vztahuje se na výkonové transformátory ponořené do oleje, které využívají buď vysokoteplotní izolaci, nebo kombinaci vysokoteplotní a konvenční izolace a pracují při teplotách nad konvenční limity. Vztahuje se na: - výkonové transformátory podle IEC 60076-1; - transformátory pro měniče podle souboru norem IEC 61378; - transformátory pro použití s větrnými turbínami v souladu s IEC 60076-16; - transformátory pro obloukové pece; - tlumivky podle IEC 60076-6. Tuto část IEC 60076 lze použít jako referenci při použití vysokoteplotních izolačních materiálů v jiných typech transformátorů a tlumivek.