Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-77
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 95237
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti 01.06.2019
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-772013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95528ČSN EN 81-77 2014Opr.101.06.2019
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506875ČSN EN 81-77 2019
Anotace

ČSN EN 81-77 Tato norma stanovuje zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které jsou trvale instalovány v budovách, které odpovídají EN 1998-1 (Eurocode 8). Předmětem této normy je stanovit další bezpečnostní požadavky s ohledem na ochranu bezpečnosti osob a předmětů před riziky spojenými s používáním výtahů, údržbou, kontrolami a nouzovým provozem výtahu při zemětřesení. KLÍČOVÁ SLOVA Výtahy určené pro dopravu osob a osob a nákladů, zemětřesení, seizmické podmínky, významná nebezpečí, bezpečnostní požadavky.