Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 3320 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333320
Katalogové èíslo 95210
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky
Anglický název Supply servise, line conection
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510149ČSN 33 3320 ed. 2 2014Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19552ČSN 33 3320 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 3320 ed. 2 Norma platí pro navrhování, zřizování a rekonstrukci elektrických přípojek nn, vn, vvn a zvn.