Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60335-2-27 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 95145
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
97.170 - Zařízení/přístroje pro péči o tělo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60335-2-272013
IEC 60335-2-272009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511149ČSN EN 60335-2-27 ed. 4 2014A1
511150ČSN EN 60335-2-27 ed. 4 2014A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87166ČSN EN 60335-2-27 ed. 3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60335-2-27 ed. 4 Tato norma obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a používání elektrických spotřebičů obsahujících zářiče pro ošetřování pleti ultrafialovým a infračerveným zářením. Tyto spotřebiče jsou určeny pro domácí a podobné použití a jejich jmenovité napětí není vyšší než 250 V (jednofázové spotřebiče) a 480 V (ostatní spotřebiče). Tato norma neplatí pro spotřebiče určené pro lékařské účely.