Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 0905
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 750905
Katalogové číslo 95126
Název dokumentu Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Anglický název Water suply and sewerage tanks - Testing of water-tightness
Datum vydání 1.4.2014
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.5.2014
Věstník vydání (měs/rok) 4/14
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
13.060.30 - Odpadní vody
93.160 - Vodní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
74966ČSN 75 0905 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 0905 Tato norma stanoví podmínky pro zkoušení a kritéria vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van, žlabů a ostatních nádrží (dále jen nádrží), pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací a technickými právními předpisy, nebo rozhodnutím příslušného úřadu. Nádrže, u kterých je nutno zajistit vodotěsnost, se navrhují s ohledem na požadovanou míru vodotěsnosti. Nejvyšší míra vodotěsnosti má být požadována u nádrží pro pitnou vodu a pro kapaliny se závadnými látkami. Norma neplatí pro zkoušení malých objektů na stokách a kanalizačních přípojkách3), které se zkouší podle ČSN EN 1610 nebo ČSN 75 6909, pro zkoušení tlakových nádrží, které jsou zkoušeny podle ČSN 69 0012, pro zkoušení nádrží na ropné látky, které jsou zkoušeny podle ČSN 75 3415, pro zkoušení malých vodních nádrží podle ČSN 75 2410 (např. protipožárních, dešťových, dočišťovacích biologických), ani vodních nádrží a zdrží na tocích (včetně bočních, přečerpávacích apod.). Ustanovení této normy je možné po dohodě použít i při zkoušení vodotěsnosti jiných objektů, než vodárenských a kanalizačních nádrží, pokud pro jejich zkoušení neplatí jiná norma nebo závazný předpis, např. suterénů pozemních staveb charakteru bílých van, nádrží v zemědělství, havarijních a záchytných jímek a nádrží apod.