Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62676-2-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334592
Katalogové èíslo 95105
Název dokumentu Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST
Anglický název Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-2: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on HTTP and REST services
Datum vydání 01.06.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
33.160.40 - Videosystémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62676-2-22014
IEC 62676-2-22013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace