Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13252 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806152
Katalogové èíslo 95103
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti 30.11.2016
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132522014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97793ČSN EN 13252 ed. 2 2014Z101.03.2016
99077ČSN EN 13252 ed. 2 2014Z230.11.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62817ČSN EN 13252 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99073ČSN EN 13252+A1 2016
Anotace