Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12102
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 143019
Katalogové číslo 95077
Název dokumentu Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu
Anglický název Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airborne noise - Determination of the sound power level
Datum vydání 1.4.2014
Datum ukončení platnosti 1.7.2018
Datum účinnosti 1.5.2014
Věstník vydání (měs/rok) 4/14
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.20 - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními
27.080 - Tepelná čerpadla
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 121022013
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
94150ČSN EN 12102 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
504480ČSN EN 12102-1 2018
Anotace

ČSN EN 12102 Tato evropská norma stanovuje požadavky pro určení, podle standardizovaného postupu, hladiny akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu klimatizátory, tepelnými čerpadly, jednotkami pro chlazení kapalin, s elektricky poháněnými kompresory, pokud jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostorů, včetně vícenásobně dělených systémů vodou chlazených, jak je popsáno v EN 14511:2013, a odvlhčovačů, jak je popsáno v EN 810:1997. Tato evropská norma také zahrnuje měření hladiny akustického výkonu klimatizátorů vzduchu s odpařovacím kondenzátorem, jak je definován v EN 15218:2013. Nicméně, měření musí být provedeno bez přívodu vnější vody a tyto jednotky budou tím uvažovány jako jiné klimatizátory vzduchu zahrnutými v EN 14511:2013. Zdůrazňuje se, že tato norma pro měření pouze platí pro hluk přenášený vzduchem. Tato evropská norma uvádí způsoby k určení hladiny akustického výkonu jednotek. Některé z těchto způsobů jsou speciálně přizpůsobené, aby byly poskytnuty výsledky s nízkými nejistotami, použitím laboratorní třídy akustických metod a velmi kontrolovanými pracovními podmínkami. Tato měření jsou vhodná pro účely certifikace, štítkování a značení. V některých případech, neumožňuje cíl a/nebo prostředí pro měření použít metody přesnější třídy. Tato evropská norma také uvádí způsoby posouzení hladin akustického výkonu s přijatelnou přesností, i když akustické metody a/nebo pracovní podmínky nejsou laboratorního typu, např. měření in situ nebo kvalita kontrolních měření. Tato evropská norma uvádí dvě třídy měření a výsledků, podle prostředí zkoušky: - měření třídy A odpovídá kontrolovaným pracovním podmínkám (norma nebo použití uživatelských jmenovitých podmínek). To je definováno s ohledem k tolerancím tabulky 2 a musí být použity pro shodu s požadavky nařízení komise (ES) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012 implementující směrnici 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se požadavků ekodesignu pro klimatizátory vzduchu; - měření třídy B odpovídají případu, kde rozsah definovaný tolerancemi tabulky 2 nemůže být splněn. V obou třídách, mohou být použity akustické metody přesné třídy nebo technické třídy. Volba metody akustického měření je provedena podle EN ISO 3740 a EN ISO 9614 v závislosti na typu okolních akustických polí (metoda difusní nebo volného pole, uzavřeného nebo otevřeného prostoru), a dostupných přístrojů. Kdykoliv jsou k dispozici běžné pracovní podmínky, musí být zaznamenána odkazovaná akustická norma s výslovnou zmínkou její třídy přesnosti. Použití EN ISO 3746 a EN ISO 3747 jako metody pro znalecké posouzení nejsou doporučeny z důvodu vysoké hladiny nejistot. Jejich použití je dovoleno pouze pro nekontrolované prostředí. Pro určení hladin akustického výkonu jsou specifikovány tři metody, aby se vyloučilo přílišné omezení existujícího zařízení a zkušeností: - první metodika je založena na měření v dozvukové místnosti (viz EN ISO 3741, EN ISO 3743 a EN ISO 3747 v některých vhodných případech, když může být splněn technický stupeň); - druhá metoda je založena na měření v podstatě na volném poli nad odrazivou rovinou (viz EN ISO 3744 a EN ISO 3745); - třetí metoda je založena na měření akustické intenzity (viz EN ISO 9614) ve výhodnějším volném poli prostředí. Odkazy v této evropské normě na EN ISO 3743 mají být chápány jako odkaz na EN ISO 3743-1 nebo EN ISO 3743-2.