Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2312 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332312
Katalogové èíslo 94955
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
Anglický název Low-voltage electrical installations - Electrical equipment in and on combustible materials
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23362ČSN 33 2312 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2312 ed. 2 Tato norma platí pro návrh, stavbu a posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých látek a na ně z hlediska zabránění vznícení hořlavých hmot a šíření požáru po vedení.