Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61784-5-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 94936
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 5-13: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 13
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.40 - Přenosová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61784-5-132013
IEC 61784-5-132013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace