Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0010 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330010
Katalogové èíslo 94853
Název dokumentu Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy
Anglický název Electric appliances - Classification and definitions
Datum vydání 01.03.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23327ČSN 33 0010 1982
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0010 ed. 2 Tato norma platí pro posuzování elektrických zařízení. Stanoví základní jednotnou soustavu pojmů, názvů a definic týkajících se elektrických zařízení a určuje rozdělení těchto zařízení.