Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10209
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013101
Katalogové èíslo 94741
Název dokumentu Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Anglický název Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.01 - Obecné pojmy. Terminologie. Normalizace. Dokumentace (názvosloví)
01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 102092012
ISO 102092012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91892ČSN EN ISO 10209 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10209 Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. Tento slovník je založen na všech termínech uvedenými v normách ISO/TC 10 a dalších dokumentech, které jsou důležité pro technické dokumentaci výrobku bez ohledu na disciplínu. Termíny byly zařazeny do specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované ISO/TC 10 podvýbory a pracovními skupinami pro nové nebo revidované normy budou ve slovníku ratifikovány ISO/TC 10 týmem údržby a budou zahrnuty v budoucích změnách této mezinárodní normy.