Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 94716
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Anglický název Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti 01.08.2017
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-122013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502281ČSN EN 71-12 2017
Anotace

ČSN EN 71-12 Tato evropská norma uvádí požadavky a zkušební metody pro stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek pro: - hračky a části hraček vyrobených z elastomerů a určených pro děti mladší 36 měsíců; - hračky a části hraček vyrobených z elastomerů a určených pro vkládání do úst; - barvy nanášené prsty pro děti mladší 36 měsíců. PŘÍKLADY: Příklady hraček vyrobených z elastomerních materiálů jsou nafukovací balonky a kousátka.