Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO/TS 12911
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730121
Katalogové èíslo 94698
Název dokumentu Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
Anglický název Framework for building information modelling (BIM) guidance
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.140 - Počítačová grafika
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/TS 129112012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO/TS 12911 Tato mezinárodní norma se týká metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM se zabývá tvorbou a využitím digitálního modelu stavby a předáváním informací mezi všemi účastníky. V této normě je uveden rámec (návrh) obsahu dokumentu obsahujícího požadavky na BIM. Takový dokument pomáhá uživatelům dosáhnout předpokládaných výsledků při použití metodiky pro BIM a může být zpracován na různé úrovni - státní, firemní, nebo přímo jen pro určitý projekt. Norma obsahuje doporučení pro stanovení obsahu včetně určení práv a odpovědností účastníků stavebního procesu a popisuje vztah k jiným mezinárodním normám.