Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15286
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721460
Katalogové èíslo 94686
Název dokumentu Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
Anglický název Agglomerated stone - Slabs and tiles for wall finisches (internal and external)
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 152862013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15286 Tato norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm, které se vyrábí k použití pro vnitřní a vnější obklady stěn a připevňují se buď mechanicky, nebo se lepí lepidlem nebo maltou. Norma také stanovuje podmínky pro hodnocení shody a označování těchto výrobků.