Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50288-2-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347818
Katalogové èíslo 94625
Název dokumentu Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy
Anglický název Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50288-2-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70706ČSN EN 50288-2-1 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 Tato norma je dílčí specifikací stíněných kabelů od 1 MHz do 100 MHz používaných v horizontální a páteřní kabeláži budovy, jak je definováno v EN 50173. Obsahuje elektrické, mechanické, přenosové a environmentální funkční vlastnosti kabelů zkoušených podle citovaných zkušebních metod. Tato norma se má používat spolu s EN 50288-1, která obsahuje základní ustanovení pro její použití. Kabely uvedené v této normě jsou určeny k provozu s napětími a proudy obvykle používanými v komunikačních systémech. Tyto kabely nejsou určeny k použití spolu s nízkoimpedančními zdroji (například elektrické napájení z veřejné rozvodné sítě).