Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4033
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021404
Katalogové èíslo 94605
Název dokumentu Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B
Anglický název Hexagon high nuts (style 2) - Product grades A and B
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.20 - Matice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 40332012
ISO 40332012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93494ČSN EN ISO 4033 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4033 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šestihranných vysokých matic (typu 2), se závitem od M5 až do M36 včetně, výrobní třídy A pro závity D <= M16 a výrobní třídy B pro závity D > M16. Pokud jsou požadovány ve speciálních případech specifikace jiné, než ty uvedené v této mezinárodní normě, mohou být vybrány z existujících mezinárodních norem, například ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 a ISO 4759-1.