Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8673
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021408
Katalogové èíslo 94592
Název dokumentu Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B
Anglický název Hexagon regular nuts (style 1) with metric fine pitch thread - Product grades A and B
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.20 - Matice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 86732012
ISO 86732012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93481ČSN EN ISO 8673 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8673 Tato mezinárodní norma specifikuje geometrii šestihranných matic s jmenovitým průměrem závitu od 8 mm až do 64 mm včetně a mechanické vlastnosti šestihranných matic (typ 1) s jemným metrickým závitem výrobní třídy A pro jmenovité průměry závitu 8 mm <= D <= 16 mm a výrobní třídy B pro jmenovité průměry 16 mm < D <= 39 mm. Pokud jsou požadovány ve speciálních případech specifikace jiné, než ty uvedené v této mezinárodní normě, mohou být vybrány z existujících mezinárodních norem, například ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 a ISO 4759-1.