Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10511
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021495
Katalogové èíslo 94576
Název dokumentu Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)
Anglický název Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert)
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.20 - Matice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 105112012
ISO 105112012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93484ČSN EN ISO 10511 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10511 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky samojistných šestihranných nízkých matic (s nekovovou vložkou) se závitem od M3 až do včetně M36 výrobní třídy A pro závity až do včetně M16 a výrobní třídy B pro závity nad M16 a třídy pevnosti 04 a 05.