Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50441-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347825
Katalogové èíslo 94504
Název dokumentu Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1
Anglický název Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 2: Screened cables - Grade 1
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50441-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77567ČSN EN 50441-2 2007
91494ČSN EN 50441-2 ed. 2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50441-2 ed. 2 Tato norma specifikuje konstrukční podrobnosti a funkční požadavky na kabely pro vnitřní bytové kabelážní systémy do 100 MHz. Kabely v této normě jsou založeny na společných pravidlech návrhu stanovených v EN 50290-2-1 a jsou konkrétně určeny pro podporu aplikací ICT a BCT (telefonní, počítačové a televizní služby) specifikovaných v EN 50173-4. Kabely uvedené v této normě jsou určeny k provozu s napětími a proudy obvykle používanými v komunikačních systémech. Tyto kabely nejsou určeny k použití spolu s nízkoimpedančními zdroji, například elektrickým napájením z veřejné rozvodné sítě. Kabely zahrnuté v této normě smí být však vystaveny střídavým napětím maximálně 300 V nebo stejnosměrným napětím maximálně 450 V a musí splňovat požadavky směrnice pro zařízení nízkého napětí. Maximální jmenovitý proud na jádro je 3 A/mm2, pokud v příslušné předmětové specifikaci není stanoveno jinak.