Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 94396
Název dokumentu Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou
Anglický název Ladders - Part 7: Mobile ladders with platform
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-72013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 131-7 Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné charakteristiky pro navrhování pojízdných žebříků s plošinou. Norma platí pro pojízdné žebříky s pracovní plošinou o maximální ploše 1 m2 a v maximální výšce 5 m, které jsou určeny k použití vždy jen jednou osobou. Maximální zatížení je 150 kg, které zahrnuje maximální kombinované zatížení uživatele a jakýchkoli nástrojů (nářadí), výstroje (zařízení) a materiálů.