Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-2 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 731101
Katalogové číslo 94372
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Datum vydání 1.12.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.1.2014
Věstník vydání (měs/rok) 12/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1996-1-22005
EN 1996-1-2/AC2010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 Norma (Část 1-2 Eurokódu 6) stanoví obecná pravidla pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1996-1-2:2005, včetně její změny a tvoří její české konsolidované znění. Norma má pět základních kapitol, text normy doplňuje 5 příloh, věnujících se nejdůležitějším partiím požárního návrhu zděných konstrukcí ve větších detailech a podrobnostech. Norma stanoví hlavní zásady a pravidla pro zatížení i pro stanovení mechanických vlastností materiálů při požáru. Věnuje se metodám vyhodnocování a posouzení zděných stavebních prvků a konstrukcí, pro jednotlivé druhy a typy zděných konstrukčních prvků uvádí návrhové postupy pro zjišťování požární odolnosti, specielně pro zděné stěny. Z pěti příloh normy je nejrozsáhlejší příloha B, uvádějící evropskou zkušenost při hodnocení požární odolnosti zděných stěn v rozsáhlých tabelárních sestavách. Podrobněji o zjednodušených či přesnějších metodách výpočtů je pojednáno v přílohách C a D, v návaznosti na problematiku řešení detailů zděných konstrukcí doplňuje tyto informace příloha E. Součástí ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 je národní příloha NA k EN 1996-1-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.