Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50607
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367215
Katalogové èíslo 94302
Název dokumentu Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu
Anglický název Satellite signal distribution over a single coaxial cable Second generation
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti 20.10.2017
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 506072013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
98056ČSN CLC/TS 50607 2014Z120.10.2017
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97449ČSN EN 50607 2015
Anotace