Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 834
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258521
Katalogové èíslo 94291
Název dokumentu Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií
Anglický název Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti 01.09.2014
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 8342013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17989ČSN EN 834 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95801ČSN EN 834 2014
Anotace