Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 94229
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti 30.03.2028
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1996-1-1+A12012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515553ČSN EN 1996-1-1+A1 2013Z101.04.2024
518809ČSN EN 1996-1-1+A1 2013Z230.03.2028
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78018ČSN EN 1996-1-1 2007
92608ČSN EN 1996-1-1+A1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518807ČSN EN 1996-1-1 2024
515412ČSN EN 1996-1-1 2022
Anotace

ČSN EN 1996-1-1+A1 Norma (Eurokód 6) stanoví základní pravidla pro navrhování vyztužených a nevyztužených zděných konstrukcí a základní požadavky na vlastnosti komponentů zdiva a zdiva samotného. Pojednává také o problematice trvanlivosti a stanoví základní pravidla statického výpočtu v podrobném členění pro jednotlivé případy zatížení a z pohledu jednotlivých mezních stavů zděných konstrukcí. Podrobně jsou stanoveny zásady a pravidla pro navrhování a konstruování zděných konstrukčních prvků a jejich částí, a to jak pro zdivo nevyztužené, tak i pro zdivo vyztužené, sevřené a předpjaté. Uvedena jsou i kritéria pro posuzování mezních stavů použitelnosti, podrobně jsou uvedeny podmínky pro konstrukční řešení prvků zděných konstrukcí, jejich spojů, návazností i detailů. Pozornost je věnována i základním pravidlům pro provádění zděných konstrukcí a staveb, podrobněji zpracovaných dále v části 2 Eurokódu 6. Text normy doplňuje 10 příloh, věnujících se nejdůležitějším partiím návrhu zděných konstrukcí ve větších detailech a podrobnostech.